Logo praca.gov.pl

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogą rejestrować się w urzędach pracy przez internet.

Po wypełnieniu formularza elektronicznego i jego przekazaniu, zostanie wyznaczony termin wizyty w urzędzie pracy, nie dłuższy niż siedem dni roboczych, by dostarczyć pozostałe niezbędne do rejestracji dokumenty.
Szczegółowe informacje >> Pre-rejestracja

Aby skorzystać z pełnej rejestracji przez internet konieczne jest dodatkowo posiadanie np. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu osobistego.
Szczegółowe informacje >> Pełna rejestracja elektroniczna 

LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

Do uruchomienia formularza rejestracji wymagana jest jedna z wymienionych przeglądarek:

Logo IE Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej
Logo Firefox Firefox w wersji 18 lub wyższej
Logo Chrome Chrome w wersji 24 lub wyższej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 1299)