Słowa kluczowe: projekty EFS EFS

Logo

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że rozpoczyna kolejny rok realizacji następujących projektów systemowych w ramach Poddziałnia 6.1.3 PO KL, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” - (skierowany do osób bezrobotnych zameldowanych w dzielnicach Łodzi: Śródmieście, Górna i Widzew oraz osób bez stałego miejsca zameldowania)
 2. „Wspieramy Twoją Aktywność” - (skierowany do osób bezrobotnych zameldowanych w dzielnicach Łodzi: Bałuty i Polesie)


W 2014 roku projekty obejmują następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • szkolenia,
 • staże,
 • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację pracodawcom kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych


Beneficjentami projektów mogą być przede wszystkim następujące grupy osób bezrobotnych:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby poniżej 31 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • z grupy NEET – osoby bezrobotne do 25 roku życia, w terminie do 4 miesięcy od zarejestrowania, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • osoby zwolnione z instytucji sektora oświaty


i jednocześnie spełniające kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Uczestnikami projektów mogą być osoby, które w latach 2008 – 2013 nie brały udziału w danym projekcie.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów można uzyskać w obu siedzibach Urzędu.