Słowa kluczowe: oferty pracy

 

Kliknij aby obejrzeć ->> Oferty Pracy Zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

 

Oferty pracy zgłoszone do urzędu zamieszczane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy dostępne są u pośredników pracy (ul. Milionowa 91 - pok. 1, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13 oraz ul. Kilińskiego 102/102A - Sala B, I piętro).

W przypadku ofert zawierających dane pracodawcy osoby zainteresowane daną ofertą mają możliwość kontaktu bezpośrednio z pracodawcą w sposób przez niego ustalony.
W przypadku ofert pracy nie zawierających danych pracodawcy warunkiem uzyskania informacji o tych ofertach jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w tutejszym urzędzie.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie odpowiada za awarie Centralnej Bazy Ofert Pracy na portalu www.psz.praca.gov.pl