Od 1 maja 2004 roku wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych bezrobotni oraz osoby pobierające zasiłek i świadczenie przedemerytalne składają w urzędach gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.  (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255)

Obsługę świadczeń rodzinnych prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych UMŁ: 

ul. Urzędnicza 45, tel. (42) 638-59-59

Dodatkowo w okresie od 15.04.2004 roku do 15.06.2004 roku działają punkty w Centrach Obsługi Mieszkańców, w Wydziałach Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami  UMŁ:

  • Łódź - Górna - al. Politechniki 32, pok. 102, tel. (42) 638-58-04
  • Łódź - Śródmieście - ul. Piotrkowska 153, I piętro, tel. (42) 638-57-07
  • Łódź - Widzew - al. Piłsudskiego 100, pok. 5, 6, , tel. (42) 638-53-11